replika ure

Ny sejler

Har du lyst til at prøve at sejle en optimistjolle? (eller en anden jolle, hvis du er for stor til optimistjollen)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ungdomssejler i Espergærde Sejlklub?  

Espergærde Sejlklubs klubhus, Espergærde Havn og Øresund er rammerne om en aktiv, udfordrende og sjov friluftssport med et godt kammeratskab på tværs af alder og køn.

Indkørte sejlere sejler tirsdag og torsdag kl. 17 til ca. 20. i primært optimistjoller, men større sejlere kan også starte i andre joller.

Nye sejlere begynder medio maj og medio august og sejler i starten på særskilte hold kl. 17 til ca. 20 primært i optimistjoller (se nedenfor). Efter 6 ganges træning over 3 – 6 uger overgår de til egentlig træning sammen med øvrige sejlere.

Ønsker man at starte i 2018 på hold medio maj, kan man henvende sig til klubbens kasserer/ungdomskoordinator for at tilmelde sig (se nedenfor) for at skrive sig på venteliste. Der betales 100 kr. for at komme på venteliste – som dog modregnes i den samlede betaling for prøveordningen – der igen modregnes i betaling for jolleordning, hvis man fortsætter efter prøveperioden.

Der er ledige pladser til dette prøveforløb, så meld gerne til, hvis du har lyst.

I 2017 anskaffede vi et antal særlige små sejl til optimistjollerne (“trisail”), som gør jollen meget lettere at håndtere, når der er lidt ekstra vind. Disse sejl gør, at det bliver en endnu bedre oplevelse at være ny (og ikke så stor) optimistsejler i netop Espergærde Sejlklub, så ud over at være 8 eller helst 9 år, så kom gerne og prøv vor klub!

Læs vores infofolder her:

NY UNGDOMSSEJLER 2018

Nye sejlere optages normalt i midten af maj og i midten af august. Hvert af disse hold sejler om onsdagen gennem 6 uger. Deltagelse (prøvemedlemskab) på et hold koster 500 kr. pr. sejler, og man behøver ikke være medlem imens, men medlemmer har dog fortrinsret, hvis der er rift om pladserne. De 500 kr. modregnes i den normale betaling for jolleordningen, hvis man umiddelbart efter de 6 uger beslutter sig for at fortsætte i sejlklubben, hvor man så skal betale fuldt kontingent og pris for jolleordningen. Kom gerne ned på havnen og se, hvordan en træningsaften foregår.

Kontakt sejlklubbens kasserer/ungdomskoordinator på espergaerde_sejlklub@hotmail.com for registrering på venteliste til prøvemedlemskab eller for medlemskab.

___________________________________________________

For den voksne sejler

tilbyder vi deltagelse i en laser- og snipe-jolleordning, hvor man kan booke og sejle laser- og/eller snipejolle.

Laserskole2

Læs vores informationsfolder her:

Seniorjollesejler 2016 Kommer snart i 2018-version!

Kontakt sejlklubbens kasserer på espergaerde_sejlklub@hotmail.com for deltagelse i seniorjollekonceptet.

___________________________________________________

Generelt

Velkommen til nye sejlere, læs venligst følgende information vedrørende indmeldelse:

Anmodning om medlemskab af Espergærde Sejlklub sendes til

espergaerde_sejlklub@hotmail.com i form af vedlagte formular i udfyldt stand, enten elektronisk udfyldt eller i en scannet version tydeligt udfyldt i hånden.

Kassereren fremsender herefter via mail opkrævning af kontingent, betaling for jolleordning m.m. Medlemskab er først gyldigt, når medlemskabet er godkendt, og nødvendige medlemsdata og betaling er modtaget i sejlklubben.

Spørgsmål forud for beslutning om medlemskab kan rettes til mailadressen ovenfor. For nye ungdomssejlere har vi en særlig prøveordning, ligesom der kan være replika ure venteliste i perioder med mange nye sejlere. For at komme på prøveordning er indgangen dog via en venteliste, hvorfra man så tilbydes plads.

Ønske om prøvemedlemskab og/eller optagelse på venteliste sker ligeledes ved fremsendelse af blanketten. Prøvesejlads kan først påbegyndes, når sejlklubben har modtaget og kvitteret for henvendelsen.

Indmeldelsesblanketten findes i linket her.Medlemskab 2018

.