replika ure

Kontingentpriser

Kontingenter og øvrige priser for 2018 – indtil generalforsamlingen i foråret 2019
Besluttet på generalforsamlingen 11. april 2018
Kontingenter:
Juniorer under 18 år  (1)
Juniorer, 18-20 år        500
Seniorer over 20 år      1,000
Seniorer over 20 år, husstandspar      1,250
Husstand med børn under 25 år      1,500
Pensionist, enlig, min. 65 år        500
Pensionist, husstandspar, begge min. 65 år        750
Støttemedlem (2)        500
Æresmedlem            0
Rykkergebyr ved for sen betaling        100
Ydelser ud over kontingentet:
Ungdomsjolleordning (optimist-, Tera-, Feva-, Zoom8-joller):
Venteliste til prøveordning        100
Adgang til ordning (3)      1,000
Seniorjolleordning (adgang til at booke laser- og snipejolle i pulje):
Deltagelse i pulje, medlemmer over 25 år (3) (4)      2,000
Deltagelse i pulje, medlemmer 16 – 24 år (3)      1,500
Kajakpulje (personlig adgang til at booke kajak i pulje):
Deltagelse i pulje        600
Opbevaring af kajak/surfboard:
Venteliste til kajakopbevaring        100
For medlemmer med husstandskontingent (maks. 2 kajakker) (pris/stk./halvår) (5)        300
For medlemmer med øvrige kontingenter (maks. 1 kajak) (pris/stk./halvår) (5)        300
Lån af klublokale (6):
Heldagsarrangement fredage-søndage samt helligdage      2,000
Heldagsarrangement øvrige dage      1,000
Heldagsarrangement, varmetillæg i perioden 1. oktober – 31. marts    500
Depositum til sikkerhed for rengøring og oprydning. Gælder alle arrangementer      1,500
Noter:
(1) Skal være medlem som del af et husstandsmedlemskab.
(2) Gælder kun eksisterende støttemedlemmer. Der kan ikke ske tilgang til denne kategori.
(3) Inkl. ansvarsforsikring på jolle. Deltagelse i TZF fællestræning koster et tillæg.
(4) Havneleje betales af sejlklubben.
(5) Halvår skifter 1. april og 1. oktober. Færre pladser i vinterhalvåret.
(6) Til medlemmers fødselsdage, mærkedage, etc.
.