replika ure

Vedtægter og generalforsamling

Espergærde Sejlklubs vedtægter er senest revideret i april 2017 – og ses her:

ES vedtægter efter GF og XGF 2017

I 2018 afholdes der ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2018 kl. 19.30 i klubbens lokaler. Indkaldelse vil ske med mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.