replika ure

Vedtægter og generalforsamling

Espergærde Sejlklubs vedtægter er senest revideret i april 2017 – og ses her:

ES vedtægter efter GF og XGF 2017

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside.

I 2020 afholdes der ordinær generalforsamling tirsdag den 21. april kl. 19.30 i klubbens lokaler. Indkaldelse følger 2 uger før generalforsamlingen her og pr. mail til medlemmerne.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.

.