replika ure

Ungdomsjollesejler

Ungdomsjollesejlere:

Vor jollebestand består af: 3 Feva-joller, 4 Tera-joller, 2 Zoom8-joller og ca. 16 optimistjoller.

Indkørte sejlere træner i sejlsæsonen tirsdag og torsdag kl 17 til ca. 20 (sejlere med start til og med 2016).

Nye sejlere starter på særskilte hold  kl. 17 til ca. 20. Hvert forløb er på ca. 6 uger og gennemføres normalt med start medio maj og medio august.Ønsker man at starte i 2017 på hold medio maj, kan man henvende sig til kassereren med ønske om optagelse på venteliste. Vi har ledige pladser, så du er meget velkommen.

Til sæsonen 2017 har vi anskaffet nogle særlige små sejl til optimistjollerne (“trisail”), som gør jollen meget lettere at håndtere, når der er lidt ekstra vind. Disse sejl gør, at det bliver en endnu bedre oplevelse at være ny (og ikke så stor) optimistsejler i netop Espergærde Sejlklub, så ud over at være 8 eller helst 9 år, så kom gerne og prøv vor klub!

Vi mødes omklædte kl 17 på terrassen, tilrigger joller frem til kl. 17.30, hvor der er skippermøde, og tager herefter på vandet. Efter afsluttet sejlads er der afsluttende skippermøde med let bespisning kl. 19.30 – 20, som forældre på skift sørger for.

Træning varetages af forældretrænere og to-tre unge trænere med sejlererfaring.

 

Trænerliste og havnevagtplan:

Udkommer, når sæsonen starter i midten af april 2017.

 

 

 

 

.