ES Cuppen 10. August 2013

 

Lørdag d. 10. August 2013

 

Stævnet er åbent forB- , C optimister og Feva

 

Tilmelding via mail espergaerde_sejlklub@hotmail.com ( der er _ mellem espergaerde og sejlklub) senest onsdag d. 7/8 2013 med oplysninger om:

 

Sejlerens navn

Klubtilhørs forhold

Klasse (opti-B, opti-C eller Feva)

Sejlnummer

Indskuddet udgør:             DKK 100,- for opti B og C

DKK  150,- for Feva

Registrering:                       Bureauet åbner kl. 7.45 i Espergærde Sejlklub

Skippermøde:                     Skippermøde kl. 8.45 i på terrassen i Espergærde Sejlklub

Varselssignaler:                 Varselssignal til 1 sejlads er planlagt til kl. 9.55, der gives ikke varselssignal efter kl. 15.30

Præmier:                             Der uddeles præmier for hver 3. startende jolle efter sidste sejlads er afsluttet.

Regler:                                Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Evt. ændringer af reglerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Regel 78 ændres således at opti-B og opti-C joller kan deltage uden gyldigt klassebevis i henhold til DS tilladelse.

Sejladsbestemmelser:          Sejladsbestemmelserne udleveres ved registrering.

Sted:                                   Stævnet gennemføres fra Espergærde Sejlklub, Strandvejen 167 B, 3060 Espergærde samt Espergærde Havn.

Parkering:                           Grundet meget trænge P- forhold bedes biler og trailere efter aflæsning flyttet til P-pladsen ved teknisk forvaltning på Mørdrupvej (der vil være P-vejledere på havnen)

Stævne lederl:                     Niels G. Nielsen                  tlf. 3042  2730