Indkaldelse sker på mail senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.