Vedtægter og generalforsamling

Espergærde Sejlklubs vedtægter er senest revideret i april 2017 – og ses her:

ES vedtægter efter GF og XGF 2017

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside.

I 2021 varsledes generalforsamlingen oprindeligt til afholdelse onsdag den 28. april kl. 19.30. Den 14. april har vi udskudt generalforsamlingen, begrundet i COVID-19 restriktioner, til onsdag den 9. juni kl. 19.30 – forhåbentlig i klubbens lokaler. Varslingen sker fortsat med forbehold for COVID-19 restriktioner, som kan medføre udskydelse af generalforsamlingen.

Indkaldelse følger to uger før generalforsamlingen her og pr. mail til medlemmerne.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.