Vedtægter og generalforsamling

Espergærde Sejlklubs vedtægter er senest revideret i april 2017 – og ses her:

ES vedtægter efter GF og XGF 2017

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside.

I 2020 var der varslet og planlagt ordinær generalforsamling til tirsdag den 21. april kl. 19.30 i klubbens lokaler. På grund af COVID-19 situationen blev generalforsamlingen dog udskudt indtil videre.

Ny dato er nu fastsat til tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.30 – forhåbentlig i klubbens lokaler.

Indkaldelse følger 2 uger før generalforsamlingen her og pr. mail til medlemmerne.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.