Vedtægter og generalforsamling

Espergærde Sejlklubs vedtægter er senest revideret i april 2017 – og ses her:

ES vedtægter efter GF og XGF 2017

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside.

I 2024 afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 24. april kl. 19.30.

Indkaldelse følger pr. mail til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.