The watches

Vedtægter og generalforsamling

Espergærde Sejlklubs vedtægter er senest revideret i april 2017 – og ses her:

ES vedtægter efter GF og XGF 2017

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved elektronisk indkaldelse til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside.

I 2021 varsledes generalforsamlingen oprindeligt til afholdelse onsdag den 28. april kl. 19.30. Den 14. april og igen den 21. maj har vi udskudt generalforsamlingen, begrundet i COVID-19 restriktioner. Nyt tidspunkt er fastsat til onsdag den 1. september kl. 19.30 – med behørigt 6 ugers varsel.

Indkaldelse er udsendt pr. mail til medlemmerne tirsdag den 17. august 2021.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger inden generalforsamlingen.