Ungdomsjollesejler

Ungdomsjollesejlere:

Vor jollebestand består af: 3 Feva-joller, 3 Tera-joller, 2 Zoom8-joller og ca. 16 optimistjoller. Desuden råder vi over 4 laserjoller og en flerbrugerjolle Omega Topper Topaz.

Indkørte sejlere træner i sejlsæsonen tirsdag og torsdag kl 17 til ca. 20).

Nye sejlere starter på særskilte hold  kl. 17 til ca. 20. Hvert forløb er på ca. 3 uger og gennemføres normalt med start fra medio maj og frem. Ønsker man at starte som prøvesejler, kan man henvende sig via vore tilmeldingslinks.

Vi har en række små sejl til optimistjollerne (“trisail”), som gør jollen meget lettere at håndtere, når der er lidt ekstra vind. Disse sejl gør, at det bliver en endnu bedre oplevelse at være ny (og ikke så stor) optimistsejler i netop Espergærde Sejlklub, så ud over at være 8 eller helst 9 år, så kom gerne og prøv vor klub!

Vi mødes omklædte kl 17 på terrassen, tilrigger joller frem til kl. 17.30, hvor der er skippermøde, og tager herefter på vandet. Efter afsluttet sejlads er der afsluttende skippermøde med let bespisning kl. 19.30 – 20, som forældre på skift sørger for.

Træning varetages af forældretrænere og nogle unge trænere med sejlererfaring.

Trænerliste og havnevagtplan:

Udveksles via mail og Facebook.