Kajaksejler

Sejler du kajak?

Link til Booking kalender

Link til kajak kalender

Så kan du blive medlem af Espergærde Sejlklubs kajakafdeling og være med til at præge aktiviteterne og sejlerlivet. Sejlklubben har et stort klubhus, som ligger lige ned til stranden, så det er let at få kajakken i vandet.

Kajakplads
Klubben råder over ca. 30 udendørs kajakpladser – nogle af dem under klubbens terrasse og resten i stativer i klubbens have. En kajakplads koster 600 kr. for hvert kalenderår. Medlemmerne skal selv forsikre deres kajakker, og visse forsikringsselskaber kræver, at kajakken bliver hjemtaget om vinteren.

Kajakpladserne i stativerne er til rådighed både i sommer- og vinterhalvåret.

Opbevaring af udstyr
Som betalende medlem af kajakafdelingen får man adgang til klubhuset, herunder adgang til et aflåst fællesrum i kælderen til udstyr. I kælderen er der desuden bad og omklædningsrum.

Som medlem kan man desuden leje klubhusets sal og køkken til private arrangementer. Mere info herom under praktisk info her på hjemmesiden.

Låne-kajakker / kajakpulje

Klubben har tre lånekajakker.  Det koster 600 årligt + medlemskab at benytte lånekajakkerne. Man får adgang til et bookingsystem, så man kan booke sin kajak på forhånd.

Sociale aktiviteter
Espergærde Sejlklub arrangerer en række sociale aktiviteter for alle medlemmerne. Sæsonen starter med standerhejsning og slutter med standernedhaling – begge dage fejres med frokost i klubhuset. Der arrangeres desuden grillaftener, Sankt Hans fællesspisning mm.

Medlemskab
For at ro i Espergærde Sejlklub skal man være medlem af klubben. Det koster 1.100 kr. årligt for enkeltpersoner over 20 år, 1.200 kr. for par / husstand med hjemmeboende børn under 25 år. Hvis man får tildelt en kajakplads, koster det derudover 600 kr. pr. kajak pr. kalenderår. Se flere detaljer her på hjemmesiden under Praktisk Info/Kontingentpriser.

Klubben er en forening, som drives og finansieres af medlemmerne, med tilskud fra Helsingør Kommune. For at være medlem kræves det, at man bidrager til klubbens virke f.eks. ved at deltage i klubbens arbejdsweekender. Du kan også bidrage som træner, bestyrelsesmedlem, materielforvalter, oldfrue eller via klubbens andre tillidshverv.

Kurser – samarbejde med Sne & Vand
Espergærde Sejlklub arrangerer endnu ikke kajakkurser selv, men samarbejder med Sne & Vand om kurser m.m. Samarbejdet medfører, at Sne & Vand giver 10% rabat på kurser for medlemmer af Espergærde Sejlklubs kajakafdeling. Rabatten udløses ved bestillingen af kurset på http://www.sneogvand.dk, hvor der indtastes en rabatkode. Rabatkoden fås ved forudgående henvendelse til sejlklubben på ovenstående mail.