Ny sejler

Generelt

Velkommen til nye sejlere – og til eksisterende medlemmer, som vil prøve noget nyt.

Indmeldelse og tilmelding til vore aktiviteter kan ske her: https://essejlsport.nemtilmeld.dk/57/at-7qavswbz/

Spørgsmål forud for beslutning om medlemskab kan rettes til mailadressen info@essejlsport.dk.

For nye ungdomssejlere har vi en særlig prøveordning, ligesom der kan være venteliste i perioder med mange nye sejlere. 

Tilmelding til prøveordning og/eller optagelse på venteliste sker ligeledes via linket ovenfor. Prøvesejlads kan først påbegyndes, når sejlklubben har modtaget og kvitteret for tilmeldingen.

Ungdomssejler i Espergærde Sejlklub?  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Espergærde Sejlklubs klubhus, Espergærde Havn og Øresund er rammerne om en aktiv, udfordrende og sjov friluftssport med et godt kammeratskab på tværs af alder og køn.

Indkørte sejlere sejler tirsdag og torsdag kl. 17 til ca. 20. i primært optimistjoller, men større sejlere kan også starte i andre joller.

Nye sejlere kan begynde fra medio maj og efter sommerferien fra medio august – og sejler i starten på særskilte hold kl. 17 til ca. 20 primært i optimistjoller (se nedenfor). Efter 3 ganges træning over 3 uger overgår de til egentlig træning sammen med øvrige sejlere.

Ønsker man at starte som prøvesejler, kan man tilmelde sig ovenfor. Det er først til mølle, og er der ikke plads nu og her,  kan man skrive sig på venteliste. Der betales 100 kr. for at komme på venteliste – som dog modregnes i den samlede betaling for prøveordningen – der igen modregnes i betaling for jolleordning, hvis man fortsætter efter prøveperioden.

Der er ledige pladser til dette prøveforløb, så meld gerne til, hvis du har lyst.

Vi råder over et antal særlige små sejl til optimistjollerne (“trisail”) og minisejl til Tera-jollerne, som gør jollen meget lettere at håndtere, når der er lidt ekstra vind. Disse sejl gør, at det bliver en endnu bedre oplevelse at være ny (og ikke så stor) optimistsejler i netop Espergærde Sejlklub, så ud over at være 8 eller helst 9 år, så kom gerne og prøv vor klub! 

Læs vores infofolder her:

NY-UNGDOMSSEJLER-2023

Deltagelse (prøvemedlemskab) på et hold koster 250 kr. pr. sejler, og man behøver ikke være medlem imens. De 250 kr. modregnes i den normale betaling for jolleordningen, hvis man umiddelbart efter de 6 uger beslutter sig for at fortsætte i sejlklubben, hvor man så skal betale fuldt kontingent og pris for jolleordningen.

Kom gerne ned på havnen og se, hvordan en træningsaften foregår.

___________________________________________________

For den voksne sejler

tilbyder vi deltagelse i en laser- og snipe-jolleordning, hvor man kan booke og sejle laser- og/eller snipejolle.

Laserskole2

Læs vores informationsfolder her:

Seniorjollesejler 2022

___________________________________________________