Sæsonafslutning for hverdagstræning – klar til klubmesterskab

Torsdag aften var sidste hverdagsaften med sejlads i 2014 – og samtidig sidste supplerende sejlads forud for det egentlige klubmesterskab for ungsdomsjolleordningens sejlere på lørdag. Sejlere og forældre møder kl. 8.30 for at rigge joller til, og kl. 9.30 afholdes skippermøde. Om aftenen er der fællesspisning  kl. 18.30. Se nærmere i den udsendte mail herom.

For Feva- og Tera-klasserne har vi inviteret til åbent klubmesterskab med selvstændig præmieuddeling.

Sæsonen slutter dog ikke endnu, men træningen overgår til søndagstræning kl. 10.00 – første gang søndag den 26. oktober.

En af aftenens trænere, Jesper Nørgaard, skød indlæggets stjernefoto, som på bedste vis afrunder den ordinære sæson – med et historisk højt aktivitetsniveau. En smuk aften, men vind var der til gengæld ikke så meget af….