The watches

Kontingentpriser

Kontingenter og øvrige priser indtil generalforsamlingen i 2021
Besluttet på generalforsamlingen 29. september 2020
Betalingslink findes nederst på denne side  
Kontingenter:  
Juniorer under 16 år  (1)
Juniorer, 16-24 år       600
Seniorer fra 25 år      1,100
Seniorer fra 25 år, husstandspar      1,250
Husstand med børn under 25 år      1,250
Pensionist, enlig, min. 65 år        600
Pensionist, husstandspar, begge min. 65 år        750
Støttemedlem (2)        600
Æresmedlem            0
Rykkergebyr ved for sen betaling        100
Ydelser ud over kontingentet:  
   
Ungdomsjolleordning (optimist-, Tera-, Feva-, Zoom8-joller):  
Prøveordning 6 gange        500
Jolleadgang og træning 2 gange ugentligt i sæson (3)      1,000 –   2,000
   
Seniorjolleordning (adgang til at booke laser- og snipejolle i pulje):  
Deltagelse i pulje, medlemmer over 25 år (4)      2,000
Deltagelse i pulje, medlemmer 16 – 24 år (4)      1,500
   
Kajakpulje (personlig adgang til at booke kajak i pulje):  600
   
Opbevaring af kajak/surfboard:  
For medlemmer med husstandskontingent (maks. 2 kajakker) (pris/stk./kalenderår)       600
For medlemmer med øvrige kontingenter (maks. 1 kajak) (pris/stk./kalenderår)       600
Venteliste til kajakopbevaring       100
   
Opbevaring af kølbådsmast etc. for ikke-medlemmer af sejlklubben (5):       600
   
Lån af klublokale (6):  
Heldagsarrangement fredage-søndage samt helligdage      2,000
Heldagsarrangement øvrige dage    1,000
Heldagsarrangement, varmetillæg i perioden 1. oktober – 31. marts         500
Depositum til sikkerhed for rengøring og oprydning. Gælder alle arrangementer      1,500
   
Noter:  
(1) Skal være medlem som del af et husstandsmedlemskab.  
(2) Gælder kun eksisterende støttemedlemmer. Der kan ikke ske tilgang til denne kategori.  
(3) Pris afhænger af jolle og introduktionsår eller følgende år. Inkl. ansvarsforsikring på jolle.  
(4) Inkl. havneleje og ansvarsforsikring på jolle.  
(5) Pris pr. sæson (vinter / sommer). Gratis for medlemmer af sejlklubben.  
(6) Til medlemmers fødselsdage, mærkedage, etc.
   

Betaling af kontingenter og andre ydelser kan ske her:

https://essejlsport.nemtilmeld.dk/38/at-p118pykl/