Kontingentpriser

Kontingenter og øvrige priser indtil generalforsamlingen senere i 2020
Besluttet på generalforsamlingen 10. april 2019
Kontingenter:
Juniorer under 16 år  (1)
Juniorer, 16-24 år       600
Seniorer fra 25 år      1,100
Seniorer fra 25 år, husstandspar      1,250
Husstand med børn under 25 år      1,250
Pensionist, enlig, min. 65 år        600
Pensionist, husstandspar, begge min. 65 år        750
Støttemedlem (2)        600
Æresmedlem            0
Rykkergebyr ved for sen betaling        100
Ydelser ud over kontingentet:
Ungdomsjolleordning (optimist-, Tera-, Feva-, Zoom8-joller):
Prøveordning 6 gange        500
Jolleadgang og træning 2 gange ugentligt i sæson (3)      1,000 –   2,000
Seniorjolleordning (adgang til at booke laser- og snipejolle i pulje):
Deltagelse i pulje, medlemmer over 25 år (4)      2,000
Deltagelse i pulje, medlemmer 16 – 24 år (4)      1,500
Kajakpulje (personlig adgang til at booke kajak i pulje):
Deltagelse i pulje        600
Opbevaring af kajak/surfboard:
Venteliste til kajakopbevaring        100
For medlemmer med husstandskontingent (maks. 2 kajakker) (pris/stk./kalenderår)        600
For medlemmer med øvrige kontingenter (maks. 1 kajak) (pris/stk./kalenderår)        600
Lån af klublokale (5):
Heldagsarrangement fredage-søndage samt helligdage      2,000
Heldagsarrangement øvrige dage      1,000
Heldagsarrangement, varmetillæg i perioden 1. oktober – 31. marts    500
Depositum til sikkerhed for rengøring og oprydning. Gælder alle arrangementer      1,500
Noter:
(1) Skal være medlem som del af et husstandsmedlemskab.
(2) Gælder kun eksisterende støttemedlemmer. Der kan ikke ske tilgang til denne kategori.
(3) Pris afhænger af jolle og introduktionsår eller følgende år. Inkl. ansvarsforsikring på jolle.
(4) Inkl. havneleje og ansvarsforsikring på jolle.
(5) Til medlemmers fødselsdage, mærkedage, etc.