Kontingentpriser

Kontingenter og øvrige priser indtil generalforsamlingen i 2024
Besluttet på generalforsamlingen 24. april 2023
Betalingslink findes nederst på denne side  

Kontingenter:

 
Juniorer under 16 år  (1)
Juniorer, 16-24 år       600
Voksne fra 25 år      1,100
Voksne fra 25 år, husstandspar, tilmeldes som husstand med børn under 25 år    
Husstand med børn under 25 år      1,200
Pensionist, enlig, min. 65 år        750
Pensionist, husstandspar, begge min. 65 år        900
Støttemedlem (2)        600
Æresmedlem            0
Rykkergebyr ved for sen betaling        100
   

Ydelser ud over kontingentet:

 
Ungdoms-jolleordning:  
Prøveordning 3 gange       250
Jolleadgang og træning 2 gange ugentligt i sæson (3)      1,000 –   1,500
   
Voksen-jolleordning:  
Deltagelse i pulje (4)     2,000
   
Kajakpulje (personlig adgang til at booke klubbens kajakker): 600

SUP-pulje (personlig adgang til at booke klubbens SUP-boards):

 600
   
Opbevaring af kajak / SUP board / surf board:  
For medlemmer med husstandskontingent (maks. 2 enheder) (pris/stk./kalenderår)       600
For medlemmer med øvrige kontingenter (maks. 1 enhed) (pris/stk./kalenderår)       600
Venteliste til opbevaringsplads       100
   
Opbevaring af kølbådsmast etc. for medlemmer af sejlklubben (5)       300
   
Lån af klublokale (6):  
Heldags-arrangement fredage-søndage samt helligdage      3,000
Heldags-arrangement øvrige dage    1,000
Heldags-arrangement, varmetillæg i perioden 1. oktober – 15. maj         750
Depositum til sikkerhed for rengøring og oprydning. Gælder alle arrangementer      2,000
   
Noter:  
(1) Skal være medlem som del af et husstandsmedlemskab.  
(2) Gælder kun eksisterende støttemedlemmer. Der kan ikke ske tilgang til denne kategori.  
(3) Priser for hhv. introduktionsår og følgende år. Inkl. ansvarsforsikring på jolle.  
(4) Inkl. havneleje og ansvarsforsikring på jolle.  
(5) Gælder kølbådsmaster og andet grej, som opbevares i mastestativet i sejlklubbens have. Opbevaring kun fra bådoptagning til søsætning.  
(6) Til medlemmers fødselsdage, mærkedage, etc. Værten for festen skal være del af et medlemskab i sejlklubben i mindst 2 år forudgående medlemskab.
   

Betaling af kontingenter og andre ydelser kan ske her:

https://essejlsport.nemtilmeld.dk/57/at-7qavswbz/